28-03-2017
 

Sadayev Əzbər

Əzbər Şamı oğlu Sadayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent, İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin(İTM) rəhbəri
İş telefonu: +(994)12-439-11-46
e-mail:asadayev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

14.03.1964-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Çalov kəndində anadan olub. 1971-1978-ci illərdə Çalov kənd 8 illik orta məktəbində, 1979-1981-ci illərdə isə Bakı şəhəri 5 saylı Kimya-biologiya təmayüllü orta məktəbndə oxuyub. 1981-1986-cı illərdə Ukrayna Respublikasının Lvov şəhərində Politexnik İnstitutunu bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı illərdə Ukrayna Respublikasının Lvov şəhərində Politexnik İnstitutunu bitirib. Muhəndis sistemotexnik ixtisasina yiyələnib
 • 2004-cü ildən fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir (Zədələnən anizotrop cisimlərin uzunmüddətli möhkəmliyinin hesablanmasi).
 • 2012-ci ildən deformasiya olunan bərk cism mexanikası ixtisası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1989-cu illərdə Layihə inistitunda mühəndis işləyib
 • 1989-cu ildən BDU-da işləyir
 • 1989-1990-cı illərdə Program təminati şöbəsində elmi işçi
 • 1990-2001- Kompyuter Mərkəzinin (sonralar İTM adlanir) mühəndisi
 • 2001-2003-ci illərdə İTM-də Elmin və Təhsilin Kompyuterləşməsi şöbəsinin müdiri
 • 2003-ci ildən İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəridir
 • 1998-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasi Elmlər Akamemiyasinin Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantı olub
 • 30-dan çox elmi məqalənin və dərs vəsaitinin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Anizotrop materiallarin mexaniki xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 7 beynəlxalq konfransda iştirak edib

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш., Эйвазов А.А. Об одном подходе к решению одномерной задачи о сжатии дисперсно армированного упругими включениями вязкоупругого слоя. Механика композитных материалов, Рига, 2009, т.45, №3, с.441-456.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Учет влияния остаточной прочности на процесс рассеянного разрушения композитного маховика. Ученые Записки Национальной Академии Авиации, «ЦФЦГ», Баку, 2004, т.6, №1, с.175-184.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Рассеянное разрушение толстой трубы под действием переменного внешнего давления. Труды III Всероссийский конференции по теории упругости с международным участием, Ростов-на-Дону, «Новая книга, 2004, с.53-55.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Рассеянное разрушение анизотропного маховика. Механика композитных материалов, Рига, 2005, т.41, №1, с.93-108.
 • Ахундов М.Б., Садаев А.Ш. Структурный анализ длительной прочности повреждающейся анизотропной трубы. Ученые Записки Национальной Академии Авиации, Баку, 2006, т.8, №1, с.21-28.
 • Садаев А.Ш. О длительном разрушении анизотропной трубы. Механика Машиностроение, №2, 2006, Баку, «Бакы Университети», с.27-29.
 • Садаев А.Ш., Исмаилов М.И.Длительная прочность изотропного маховика. Механика Машиностроение, изд.АТУ, Баку, 2006, №4, с.3-6.

Digər xəbərlər

Xəlilova Lüdmila

Mustafayeva Təranə

Şirinov Faiq

Mustafayeva Zivayət

Rüstəmova Südabə

Rəsulova Əntiqə

Quliyeva Aytən

Qocayeva Şahnigar

Novruzova Səadət

Abbasova Zöhrə

Mustafayeva Nuriyyə

Musayev Valeh

Məmmədova Sevinc

Məmmədov İlqar

İsmayılova Sevda

Hüseynova Zəmilə

Hüseynov Fuad

Həsənova Sahibə

Bədəlova Zərifə

Bayramov Elxan

Allahverdiyev Qüdrət

Piriyev Sahib

Şahin Əsgərov

Sadayev Əzbər