05-04-2017
 

Allahverdiyev Qüdrət

Sistem Proqramlaşdırma və İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdirması şöbəsinin müdiri
İş telefonu: (994012)4390561
e-mail:ketrinalla56@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.01.1956- ci ildə Bakı şəhərində anadan olub
 • 1973-ci ildə 225 saylı Baki şəhər orta məktəbi bitirib
 • 1973-1981,ADU-nun indiki Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973 -1981, tələbə, Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi,riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1991-ci illər Azərbaycan Dövlət Universiteti Kompüter mərkəzində. „Nairi-3-1“ EHM-nın rəisi
 • 1980-1981-cı illər Xəzərdənizneftqazsənaye İttifaq üzrə İstehsalat Birliyinin Hesablama Mərkəzi, 13-dərəcəli mühəndis-proqramçı
 • 1977-1980 – cu illər Azərbaycan Politexnik İnstitutu, HTA fakutəsinin Sənaye Elektronikasi kafedrası, b.laboran.
 • 1974-1976 – cu illər Sovet Ordusunda əsgəri xidmət
 • 1973-1974– cu illər Azərb.SSR DİN 1-ÜHYH
 • Apardığı dərslər: Hesablama Riyaziyyatı kafedrasinda təqribi hesablama və informatikanın tədrisi.
 • 1991- ci ildən h.h. Komputer mərkəzi, indiki İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Sistem Proqramlaşdırma və İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdirması şöbəsinin müdiri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Moskva, P.Lumumba adina Xalqlar Dostluğu Universiteti, İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdırılması laboratoriyasi, İş Yerlərinin Avtomatlaşdırılması (İYA), muhasibatliq sahəsində: Əmək Haqqı və Material Uçotu VBİS proqramlarının işlənib hazırlanması, BDU-də fəaliyyətdədir

Digər xəbərlər

Xəlilova Lüdmila

Mustafayeva Təranə

Şirinov Faiq

Mustafayeva Zivayət

Rüstəmova Südabə

Rəsulova Əntiqə

Quliyeva Aytən

Qocayeva Şahnigar

Novruzova Səadət

Abbasova Zöhrə

Mustafayeva Nuriyyə

Musayev Valeh

Məmmədova Sevinc

Məmmədov İlqar

İsmayılova Sevda

Hüseynova Zəmilə

Hüseynov Fuad

Həsənova Sahibə

Bədəlova Zərifə

Bayramov Elxan

Allahverdiyev Qüdrət

Piriyev Sahib

Şahin Əsgərov

Sadayev Əzbər