RAFAİL RÜSTƏMOV

Mərkəzin direktoru

FAİQ ŞİRİNOV

Texniki və proqram təminatı şöbəsinin müdiri

ŞAHİN ƏSGƏROV

İnternet texnologiyaları şöbəsinin müdiri

ƏJDƏR TALIBLI

İnformasiya sistemləri və şəbəkələrinin inzibatçılığı şöbəsinin müdiri

TƏHLÜKƏSİZLİK

İnformasiya təhlükəsizliyi şöbəsinin müdiri