İnternet texnologiyaları şöbəsi Bakı Dövlət Universitetində  müəyyən üsullarla xüsusi texniki vasitələr və proqramlardan istifadə etməklə yaradılmış texnologiyaların xidmətini həyata keçirən stru­k­tur bölməsidir.

 

Şöbənin vəzifələr və funksiyaları

 • Elektron Universitet, Tədrisin idarə olunması, vahid sənəd dövriyyəsi proqram təminatlarının yaradılmasında və ya alınmasında iştirak etmək;
 • BDU strukturuna daxil olan və tabeliyində olan qurumları arasında elektron əlaqənin və elektron məlumat mübadiləsinin yaradılmasında iştirak etmək;
 • VEB resurslarının yaradılması, yenilənməsı və ona texniki xidmətin göstərilməsi;
 • İnternet texnologiyaları sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqinin təşkil edilməsində iştirak etməsi;
 • İnternet üzərindən konfransları və ya vebinarları təşkil etmək;
 • Universitet əməkdaşlarınin BDU-nun üzv olduğu Beynəlxalq internet resurslarına (kitabxana resursları, Web of Science və s.) çıxışını təmin etmək;
 • Universitet strukturlarını, əməkdaş və tələbələrini rəsmi e-poçt xidmətləri ilə təmin etmək;
 • BDU-nun müvafiq qurumları ilə birlikdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları strategiyasının hazırlanması və onun həyata keçirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq; 
 • BDU strukturları arasında təhlükəsiz və etibarlı şəbəkə əlaqəsini, məlumat mübadiləsini təşkil və mövcud sistemlərin qüsursuz və etibarlı işləməsini təmin etmək;
 • BDU-nun bəzi İnternet resurslarına uzaqdan girişı təmin etmək;
 • BDU mühazirələr bazasını inkişaf etdirmək;
 • Distant təhsilin təşkilində iştirak etmək.