Sistem proqramlaşdırılması və avtomatik idarəetmə sistemləri şöbəsi.

Şöbə aşağıdakı işləri həyata keçirir:

 • Tətbiqi proqramlar hazırlayır vətətbiq edir;

 • Sistem proqram təminatının optimallaşdırılması vəqurğularınvə tətbiqi proqram vasitələrinin sazlanmasını həyata keçirir;

 • Kompüterlərdə  disk sahələrinin  optimallaşdırılmasını həyata keçirir;

 • Sistem və tətbiqi proqramların arxivləşdirilməsini (backup) həyata keçirir;

 • BDU-nun hesablama şəbəkəsinin sistem inzibatçılığını həyata keçirir;

 • Kompüterlərin virusdan qorunma tədbirlərini həyatakeçirir;

 • Hesablama texnikası vasitələrinin iş qabiliyyətinin qorunması üzrə profilaktik işlər həyata keçirir;

 • Qəza vəziyyətinə düşmüşproqram təminatı və zədələnmiş məlumat bazalarının bərpasını həyata keçirir;

 • Lokal şəbəkənin kabel xətlərini və ayrı-ayrı qurğuların testdən keçirilməsini həyata keçirir;

 • Kompüter biliklərinin əsasları və tətbiqi proqram vasitələri barədə əməkdaşlar üçün kurslar təşkil edir;

 • Proqram və aparat təchizatı üzrə xidmətlər təqdim edən digər təşkilatlarla əlaqəni təşkil edir;

 • Aparat vasitələri və proqram təminatı bazarının sistemli təhlilini həyata keçirir;

 • Mərkəz rəhbərini aparat və proqram təminatının modernləşdirilməsi planları barədə vaxtaşırı məlumatlandırır;

 • Şöbədə görülən işlər barədə hesabatlar hazırlayır.

 

Şöbənin əməkdaşları:

Qüdrət Allahverdiyev - Şöbə müdiri

Zərifə Bədəlova - Proqramlaşdırıcı

Valeh Musayev - Riyaziyyatçı

Şahnigar Qocayeva - Proqramlaşdırıcı

Təranə Mustafayeva - Proqramlaşdırıcı

Zöhrə Abbasova - Proqramlaşdırıcı

Südabə Rüstəmova - Laborant