27-11-2018
 
Şirinov Faiq Bəşir oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Texniki və proqram təminatı şöbəsinin müdiri.
İş telefonu: +(994) 012 439 11 46

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

20.08.1958- ci ildə Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olub.

1975-ci ildə Mərzili kənd orta məktəbini bitirib.

1975-80-cı illərdə ADU-nun indiki Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil alıb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2006-cı il.«Li qrupunda artiqlaşmış funksional və diferensial tənliklər sisteminin analitik həlləri.»
 • fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
 • 1975 -1980, tələbə, Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi,riyaziyyatçı-müəllim.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001- ci ildən h.h. Komputer mərkəzi, indiki İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Texniki təminat şöbəsinin müdiri.
 • 1990-2001-ci illər Bakı Dövlət Universiteti Kompüter mərkəzi. 13 dərəcəli proqramçı.
 • 1989-1990-cı illər Azərbaycan Dövlət Universiteti, Hesablama maşınları və sistemlərinin proqramı təminatı ETL, elmi işçi.
 • 1981-1989 – cu illər SSRİ MSİ. Xalq təsərrüfatında uçot –hesabin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması üzrə ümumittifaq elmi-tədqiqat və layihə-texnologiya institutu, (Azərb.filal.ÜETLİ), mühəndis-proqramçı.
 • Apardığı dərslər: İnformatika, Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası. 7 elmi məqalə. 5 tezis.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Li qrupu, Funksional və diferensial tənliklər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • XVI. Ulusal Matematik sempozyumu. 4-7 Eylül 2002. Mersin Üniversitesi. Mersin/Türkiye. Yıl /2002 s.37
 • XVI. Ulusal Matematik sempozyumu. 10-12 Eylül 2003. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van/Türkiye. Yıl /2005 s.37-43
 • BDU-nun TEMPUS-TACİS proqramı çərçivəsində Nitsa, Qrenobl və Genua universitetləri ilə əməkdaşlıqda birgə təşkil etdiyi Avropa-Xəzər dənizi konfransı, 9-11mart 2000-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Theory Of Multidimensional Differential Equations In Banach Space And Conditions Of Full Solvability. International Mathematical Forum, 4, 2009, no. 9, 409 – 413
 • Многомерные дифференциальные уравнения на группе Ли. Тезисы научной конференции посвященной 100-летию академика А.И.Гусейнова Баку, 2007, с.159
 • Переопределенная система характеристических дифференциальных уравнений на группе Ли. Вестник БГУ, сер. физ.-мат.наук, Баку, 2006, №1, с.63-69.
 • Многомерные дифференциальные уравнения с операторнозначными коэффициентами на группе Ли в банаховом пространстве. Вестник БГУ, сер. физ.-мат.наук, Баку, 2004, №2, с.23-30.
Digər əməkdaşlar
Sadayev Əzbər

Allahverdiyev Qüdrət

Rəsulova Əntiqə

Əsgərov Şahin

Hüseynova Zəmilə

Mustafayeva Nuriyyə

Xəlilova Lüdmila

Novruzova Səadət

Məmmədova Sevinc

Həsənova Sahibə

Piriyev Sahib

İsmayılova Sevda

Abbasova Zöhrə

Qocayeva Şahnigar

Musayev Valeh

Bədəlova Zərifə

Rüstəmova Südabə

Mustafayeva Təranə

Məmmədov İlqar

Bayramov Elxan