27-11-2018
 
Novruzova Səadət Kaməddin qızı

BDU-nun İTM-nin operatoru
İş telefonu: +(994) 012 439 11 46

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1972-ci il yanvarın 26-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1989-ci ildə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu 200 saylı orta məktəbi bitirmişdir

1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib

Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1995-2005, Bakı şəhəri 157 saylı orta ümumtəhsil məktəbində fizika müəllimi
  • 2005-2020 Bakı Dövlət Universitetinin İTM, proqramcı
  • 2020-ci ildən Texniki və proqram təminatı şöbəsində operator vəzifəsində çalışır.
  • 3 elmi məqalənin müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Nurullayev Y.Q., Səfərov V.H., S.K.Novruzova, N.S.Sərdarova, S.X.Xəlilov. As2Se3-As2Te3 şüşəvari sistem birləşmələrin istilikkeçirməsi. BDU, Sumqayıt Dövlət Universiteti. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2008.
  • Nurullayev Y.Q., Səfərov V.H., S.K.Novruzova, N.S.Sərdarova, S.X.Xəlilov. Radiasiya şüalanmasının CdxHg1-xTe kristalının elektrik xassələrinə təsiri. Fizikanın aktual problemləri, 2008
  • Nurullayev Y.Q., Sərdarova N.S., S.K.Novruzova, S.X.Xəlilov. Qəfəs defektlərin TLIn1-xEuxSe2 sistem bərk məhlul kristallarının termoelektrik xassələrinə təsiri. BDU, SDU. Fizikanın aktual problemləri, 2008. Труды. пятой международной научно-технической конференции
Digər əməkdaşlar
Sadayev Əzbər

Şirinov Faiq

Allahverdiyev Qüdrət

Əsgərov Şahin

Rəsulova Əntiqə

Hüseynova Zəmilə

Mustafayeva Nuriyyə

Xəlilova Lüdmila

Məmmədova Sevinc

Həsənova Sahibə

Piriyev Sahib

İsmayılova Sevda

Abbasova Zöhrə

Qocayeva Şahnigar

Musayev Valeh

Bədəlova Zərifə

Rüstəmova Südabə

Mustafayeva Təranə

Məmmədov İlqar

Bayramov Elxan