30-01-2020
 
Əsgərov Şahin Simran

BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin şöbə müdiri
İş telefonu: +(994) 12 4391146
e-mail: shain@tedris.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03 noyabr 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikası Yardımlı rayonunun Şıxlar kəndində ziyalı ailəsində anadan olub
 • 1984-1994-cü illərdə Yardımlı rayon Şıxlar kənd orta məktəbində oxuyub
 • 1994-1998-ci illlərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 1998-2000-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 2000-2003-cü illərdə AzMEA-nın Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun aspiranturasını bitirib
 • 2004-cü ildən hal-hazıra qədər BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində çalışır
 • Ailəlidir, 1 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1984-1994, Yardımlı rayon Şıxlar kənd orta məktəbi
 • 1994-1998, BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, bakalavr
 • 1998-2000, BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, magistr
 • 2000-2003, AzMEA, Mexanika və Riyaziyyat İnstitutu, aspirant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004-cü ildən hal-hazıra qədər BDU-nun İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzində mühəndis
 • 2004-2006-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasında saathesabı müəllim, Apardığı dərslər: Nəzəri mexanika, Materiallar müqaviməti, Elastiklik nəzəriyyəsi fənlərindən seminar məşğələləri

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Dağılma mexanikası, çatlar nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • AzMEA, Riyaziyyat və mexanika üzrə VIII respublika konfransı. Bakı, 2002
 • AzMEA-nın müxbir üzvü, prof. İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfrans. Bakı, 2005

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2002, Topa qüvvələrlə sıxılmış çatı olan zədələnən mühitdə gərginliklərin və yerdəyişmələrin təyini haqqında
 • 2002, Влияние ядра повреждаемости на процесс развития трещины с зоной ослабленных связей
 • 2005, Zədələnən mühitdə inkişafda olan çatın tormozlanması prosesinin tədqiqi
 • 2006, О продольном ударе в взяко-упру¬гом полупространстве армирован¬ным жестким упругим слоем
Digər əməkdaşlar
Sadayev Əzbər

Şirinov Faiq

Allahverdiyev Qüdrət

Rəsulova Əntiqə

Hüseynova Zəmilə

Mustafayeva Nuriyyə

Mustafayeva Zivayət

Xəlilova Lüdmila

Novruzova Səadət

Məmmədova Sevinc

Həsənova Sahibə

Piriyev Sahib

İsmayılova Sevda

Abbasova Zöhrə

Qocayeva Şahnigar

Musayev Valeh

Bədəlova Zərifə

Rüstəmova Südabə

Mustafayeva Təranə

Məmmədov İlqar

Bayramov Elxan