27-11-2018
 
Allahverdiyev Qüdrət Məmməd

Texniki və proqram təminatı şöbəsində baş mütəxəssis
İş telefonu: (994012)4390561
e-mail:ketrinalla56@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

15.01.1956- ci ildə Bakı şəhərində anadan olub

1973-ci ildə 225 saylı Baki şəhər orta məktəbi bitirib

1973-1981,ADU-nun indiki Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsi

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

  • 1973 -1981, tələbə, Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi,riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 1981-1991-ci illər Azərbaycan Dövlət Universiteti Kompüter mərkəzində. „Nairi-3-1“ EHM-nın rəisi
  • 1980-1981-cı illər Xəzərdənizneftqazsənaye İttifaq üzrə İstehsalat Birliyinin Hesablama Mərkəzi, 13-dərəcəli mühəndis-proqramçı
  • 1977-1980 – cu illər Azərbaycan Politexnik İnstitutu, HTA fakutəsinin Sənaye Elektronikasi kafedrası, b.laboran.
  • 1974-1976 – cu illər Sovet Ordusunda əsgəri xidmət
  • 1973-1974– cu illər Azərb.SSR DİN 1-ÜHYH
  • Apardığı dərslər: Hesablama Riyaziyyatı kafedrasinda təqribi hesablama və informatikanın tədrisi.
  • 1991-2020 ci illər İnformasiya texnologiyaları mərkəzi, Sistem Proqramlaşdırma və İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdirması şöbəsinin müdiri
  • 2020-ci ildən İnformasiya texnologiyaları mərkəzində baş mütəxəssis

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Moskva, P.Lumumba adina Xalqlar Dostluğu Universiteti, İdarəetmə Sistemlərinin Avtomatlaşdırılması laboratoriyasi, İş Yerlərinin Avtomatlaşdırılması (İYA), muhasibatliq sahəsində: Əmək Haqqı və Material Uçotu VBİS proqramlarının işlənib hazırlanması, BDU-də fəaliyyətdədir
Digər əməkdaşlar
Sadayev Əzbər

Şirinov Faiq

Rəsulova Əntiqə

Əsgərov Şahin

Hüseynova Zəmilə

Mustafayeva Nuriyyə

Xəlilova Lüdmila

Novruzova Səadət

Məmmədova Sevinc

Həsənova Sahibə

Piriyev Sahib

İsmayılova Sevda

Abbasova Zöhrə

Qocayeva Şahnigar

Musayev Valeh

Bədəlova Zərifə

Rüstəmova Südabə

Mustafayeva Təranə

Məmmədov İlqar

Bayramov Elxan