06-09-2017
 

Ismayilova Sevda

Phone: +(994) 012 439 11 46

THE BRIEF BIO

  • Was born on 10th of July in 1968 in Fuzuli.

  • In 1985 graduated from school 1 in Fuzuli

  • 1985-1990  - student of Physics faculty, ASU

EDUCATION, SCIENTIFIC DEGREE, SCIENTIFIC NAMES

  • 1985-1990  - student of Physics faculty, ASU

WORK EXPERIENCE

  • Since 1990 – has been working in Accounting Center in ASU (now IT) Department, BSU

Other articles

Sadayev Azber

Khalilova Lyudmila

Novruzova Saadat

Hasanova Sahiba

Mammadova Sevindj

Badalova Zarifa

Musayev Valeh

Huseynova Zamila

Mustafayeva Tarana

Shirinov Faig

Rustamova Sudaba

Gojayeva Shahnighar

Allahverdiyev Kudrat

Piriyev Sahib

Shahin Asgarov

Mammadov Ilgar

Huseynov Fuad

Mustafayeva Nuriyya

Rasulova Antiga